SOSYAL SORUMLULUKLAR

SOSYAL SORUMLULUKLAR

Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlü olduğumuz tüm geçerli yasal ve diğer şartların gerekliliklerini karşılamayı, Faaliyetlerimizin Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini kontrol altında tutarak kazaları, meslek hastalıklarını ve kirliliği önlemeyi veya kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı, Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi ve yeni yatırımlarımızda da Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili etkileri göz önünde bulundurmayı, Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı, atıkları kaynağında azaltmayı, Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitimler düzenleyerek ve farkındalık çalışmaları yürüterek tüm paydaşlarımızın bilinç düzeyini artırmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında, organizasyonun her kademesindeki çalışanların, çalışan temsilcilerinin ve paydaşlarımızın danışma ve katılımını sağlamayı, Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde yönetim sistemlerini gözden geçirmeyi,

TAAHHÜT EDİYORUZ!