SC Sıvı Yüzey Temizleyici

ÖZELLİKLERİ

• İnorganik esaslı asit içerir.

•Contains inorganic acid.

• Havuz yüzeyleri ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral kir tabakasını temizler.

• It cleans the lime and mineral dirt layer accumulated on pool surfaces and other surfaces.

Kullanım şekli: Havuz yüzey temizleyici, kireç birikintilerini temizlemek için 25’lik çözelti
halinde uygulanır.

Usage: Pool surface cleaner is applied in the form of 25 solution to clean lime deposits.