PR PH (+) Yükseltici

ÖZELLİKLERİ

• Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır.

• It is used to bring the ideal value of 7.2 to 7.6 of the pH value of pool water.

Kullanım miktarı: Havuzun çesitli noktalarındandan eşit oranda havuz suyuna ilave edilir.
Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir.
Havuz suyu pH değerini 0.1 değer yükseltmek için 100 m³ suyuna 1-1,5 kg arasında kullanılmalıdır.

Usage Amount: It is added to the pool water in equal proportion from various points of
the pool. In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily
chlorine. To increase the pH value of the pool water by 0.1 value, it should be used between
1 and 1.5 kg per 100 m³ water