PR PH (-) Düşürücü

ÖZELLİKLERİ

• İnorganik asitler ihtiva eden toz pH düşürücü kimyasaldır.

• It is a powder pH reducing chemical containing inorganic acids.

• Havuz suyunun ph değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır.

• Used to bring the ph value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6.

Kullanım miktarı: Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere
ölçülmelidir. Havuz suyunun pH değerini 0.1 değer düşürmek için 100 m³ suyu 1 – 1,5 kg
arasında kullanılmalıdır. Ürün doğrudan havuz suyuna uygulanır.

Usage Amount: In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily
chlorine. To decrease the pH value of the pool water by 0.1 value, 100 m³ water should be
used between 1 and 1.5 kg. The product is applied directly to the pool water.