MFT Multifunctional Tablet

ÖZELLİKLERİ

• Yosun önleyici, çöktürücü ve %90 tablet klor içeren 200 gr’lık tabletler halindedir.

•In the form of 200 gr tablets containing anti-algae, flocculant and 90% tablet chlorine.

• Dezenfeksiyonu, yosun oluşumunun engellenmesini ve partiküllerin dibe çökmesini sağlar.

•Its disinfection prevents the formation of algae and allows the particles to settle to the bottom.

• Kış bakım kimyasalı olarak da kullanılır.

•Also used as a winter care chemical.

Kullanım miktarı: Her 100 m³ havuz suyu için haftalık 4-5 adet Deep Blue multifonksionel
tablet kullanılmalıdır

Usage Amount: 4-5 pieces of Deep Blue multifunctional tablets should be used weekly for
every 100 m³ pool water.