LB Sıvı Çökeltici

ÖZELLİKLERİ

• Havuz filtresinin tutamadığı küçük partiküllerin topaklanarak dibe çökmesini veya filtrede
yakalanır hale gelmesini sağlayan kimyasaldır.

• This Chemical allows to small particles that the pool filter cannot hold to clump and
settle to the bottom or become caught in the filter.

Kullanım şekli: 100 m3 havuz suyuna 1 litredir. Çökeltici uygulamasından sonra 30 dk
çalıştırılıp gece dinlenmeye bırakılır. Sabah havuz, dip süpürgesi ile süpürülür.
Usage: 1 liter for 100 m3 pool water. After the flocculant application, it is operated for
30 minutes and left to rest at night. In the morning, the pool is swept with a bottom broom.
Periyodik kullanım: 100 m³ havuz suyu için 2 lt.

Periodic use: 2 lt for 100 m³ pool water.