LAC Sıvı Yosun Önleyici

ÖZELLİKLERİ

• Havuz suyunda oluşmuş yosunlara karşı etkilidir.

•Effective against algae formed in the pool water.

• Dezenfeksiyon etkisi içermektedir.

•Contains disinfection effect.

• Etkili ve uzun süreli yok etme özelliğine sahiptir.

•Effective and long-term destruction feature

Şoklama amaçlı kullanım: 100 m³ havuz suyu için 2 lt.

Use for shocking: 2 lt for 100 m³ pool water.

Periyodik kullanım: Her 100 m³ havuz suyu için haftalık olarak 1 lt kullanılmalıdır.
Periodic use: 1 lt should be used weekly for every 100 m³ pool water.