Havuz Izgarası Çift Geçme

ÖZELLİKLERİ

• Taşma kanalı bulunan havuzlarda, havuz çevresinde taşan suyun toplanması
amacıyla savak sistemleri bulunmaktadır.
• In the pools with an overflow channel, there are sluice systems to collect the
overflowing water around the pool.
• Kullanım alanları dikdörtgen havuzlar’dır.
• Usage areas are rectangular pools.