FW Ayak Yıkama Sıvıs

ÖZELLİKLERİ

• Havuza girmeye hazırlanan kişilerin girmeden önce ayaklarını yıkamak için kullanılan
bir üründür.

• It is a product used to wash the feet before entering the pool.

• Bu ürün sayesinde havuza taşınabilecek her türlü bakteri, mikrop vs. zararlı canlılara
karşı önlem alınmış olur.

• Thanks to this product, all kinds of bacteria, microbes etc. that can be carried into the
pool precautions against harmful creatures are taken.
Kullanım şekli: Direkt havuza atılmayıp havuza girmeden önce ayakları dezenfekte etmek
için ayak dezenfekte havuzuna atılır. Her gün ayak suyu 2-3 defa tazelenmelidir.
100 lt suya 1 kg ilave edilerek kullanılır.
Usage: It is thrown into the foot disinfection pool to disinfect the feet before entering
the pool, Not pouring directly into the pool. Foot water should be refreshed 2-3 times
every day