FW Ayak Yıkama Sıvıs

ÖZELLİKLERİ

• Filtre kumlarını temizler.

•Cleans filter sands.

• Filtrenizin verimliliğini geri kazandırır.

•Restores the efficiency of your filter.

• Tüm kum filtreleriyle güvenle kullanılabilir.

•Can be used safely with all sand filters.

• Kum filtrede biriken yağ, gres ve mineralleri temizler.

•Cleans oil, grease and minerals accumulated in the sand filter.

Kullanım şekli: Direkt filtre içine (kum) uygulanır. Filtre kapağı açık bırakılmalıdır.
12 saat en az bekletilip filtre kapağı kapatılarak ters yıkama ile kirli su dışarı atılır.
100 m3’lük havuz filtresine 10 kg kullanılır.
Usage: It is applied directly into the filter (sand). The filter cover should be left open.
After waiting for a minimum of 12 hours, the filter lid is closed and dirty water is
discharged by backwashing. 10 kg is used for 100 m3 pool filter.